Zakończenie akcji "spoKREWnieni służbą"

Wydarzenia » Zakończenie akcji "spoKREWnieni służbą"

Pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”. Na terenie powiatu sokołowskiego odbyła się w dniu 14 marca br.

Sokołowscy strażacy PSP i OSP wspólnie z policjantami oddali w dniu 14 marca 10,8 litra krwi. Krew oddawano w specjalnie do tego przygotowanym krwio-autobusie, który przyjechał z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W akcję włączyła się również młodzież z sokołowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie oraz klas mundurowych jakie funkcjonują w szkołach średnich na terenie naszego miasta. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się oddać potrzebującym ten cenny dar.