Wizyty
Dzisiaj: 34
Wszystkie: 588746

Uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim

Wydarzenia » Uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim

W dniu 24 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Romana Malinowskiego. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 13.00 w garażu Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim, złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP- st. bryg. Jarosławowi Kurkowi. Następnie odchodzący komendant przywitał gości, którzy przybyli na uroczystość.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Waldemar Kraska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

Marek Sawicki  – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

st. bryg. Jarosław Kurek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,

Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,

Marta Sosnowska - Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego,

delegacja Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP z komend województwa mazowieckiego,

dh Wojciech Wicherski Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,

księża sokołowskich parafii,

insp. Wiesław Nasiłowski - Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim,

burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu sokołowskiego,

przedstawiciele strażackich związków zawodowych i emerytów,

kierownicy służb współdziałających i wiele innych osób, z którymi komendant Malinowski miał przyjemność  współpracować.

 

Po odczytaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska, st. bryg. Roman Malinowski pożegnał się ze sztandarem i zameldował zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim. Decyzją mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP do czasu powołania nowego komendanta powiatowego pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzone zostało st. bryg. Tomaszowi Wilkowi dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego.

Ostatnim punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe, w których zaproszeni goście ciepło wypowiadali się o służbie st. bryg. Romana Malinowskiego i współpracy z komendą powiatową pod Jego kierownictwem.

 

 

Przebieg służby odchodzącego Komendanta.

 st. bryg. mgr inż. Roman Malinowski studia pożarnicze rozpoczął w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w 1978 roku. Już jako podchorąży brał udział w usuwaniu skutków wybuchu w warszawskiej „Rotundzie” w 1979 roku, a także katastrofy samolotu pasażerskiego IŁ 62 na skraju lotniska Okęcie, 14 marca 1980 roku. W grudniu 1981 roku, w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej wybuchł strajk podchorążych. Będąc na IV ostatnim roku studiów, za czynny udział w uczelnianym Komitecie Strajkowym oraz niepodpisanie deklaracji lojalności wobec ówczesnych władz, został karnie wydalony z uczelni. Zatrzymany i kilkakrotnie przesłuchiwany przez milicję  w pierwszych dniach stanu wojennego, odmówił współpracy z ówczesnymi organami bezpieczeństwa. Za postawę w tym okresie, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Biskupa Józefa Gozdka Medalem im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 października 1983 roku w podziale bojowym Komendy Rejonowej Straży Pożarnych, w Węgrowie, na stanowisku strażaka. Rok później został przyjęty na studia zaoczne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Służbę w podziale bojowym pełnił przez 3 lata. Promocją oficerską uzyskał dnia 4 października 1986 roku, jednocześnie podejmując służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim, na stanowisku oficera ds. operacyjno-szkoleniowych a po kilku latach  z-cy Komendanta. Jako członek związku zawodowego przez pierwszą czteroletnią kadencję pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność” woj. siedleckiego. W 1992 roku, po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej został powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej a następnie, po 6 latach, ponownie na stanowisko Z-cy Komendanta. Jako Z-ca dowódcy kompanii „Siedlce” brał udział w walce z największym pożarem w historii Polski, w Kuźni Raciborskiej, w sierpniu 1992 roku. Siedem lat  później dowodził akcją gaśniczą największego pożaru lasu w historii powiatu sokołowskiego, który wybuchł w kompleksie leśnym Maliszewa i objął swym zasięgiem ponad 170 ha lasu.W reakcji na serię utonięć w latach 1992-1994 oraz wspierając oddolną inicjatywę strażaków, jako dowódca JRG był jednym z inicjatorów utworzenia nieformalnego zespołu ratownictwa wodnego i płetwonurków przy tut. komendzie. Z dniem 1.01.1995 ówczesny Komendant Wojewódzki PSP w Siedlcach polecił włączyć zespół w skład podziału bojowego jednostki. Dzisiaj sokołowska Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodnego, jako jedna z największych i najlepiej przygotowanych na Mazowszu wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Już od początku swej służby st. bryg. Malinowski dał się poznać jako pasjonat sportu pożarniczego -  elementu środowiskowej tradycji szkolenia pożarniczego. W 1987 roku ukończył kurs instruktorów sportu pożarniczego w Gdańsku. Potem przez wiele lat kreował rozwój tego sportu wśród strażaków  w Sokołowie Podlaskim a także woj. siedleckim, przez kilka lat pełniąc funkcje kierownika reprezentacji startującej w Mistrzostwach Polski. Tradycje te są kontynuowane do dziś. Reprezentacja tut. Komendy od wielu lat plasuje się na medalowych miejscach w corocznych mistrzostwach woj. mazowieckiego,  a jej strażacy są powoływani do reprezentacji województwa i kraju.

 St. bryg. Roman Malinowski od 1983 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej a od 1995 roku nieprzerwanie pełni funkcje Komendanta Gminnego w gminie Repki. Jest także członkiem zarządu  OSP Cukrownia w Sokołowie Podlaskim. W latach 2006-2011 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim. Na walnym zjeździe powiatowym, w 2011 roku, po zakończeniu kadencji uchwałą zjazdu delegaci podjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu mu tytułu „Honorowego Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Sokołowie Podlaskim”.

Już od chwili podjęcia służby w Sokołowie Podlaskim st. bryg Malinowski był silnym motorem potrzeby zmian w celu poprawy funkcjonowania bazy zawodowej ochrony przeciwpożarowej w Sokołowie Podlaskim. Potrzeba w tym zakresie wynikała z braku własnego lokum oraz podnajmowania strażnicy należącej do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarówno budynek jak i teren nie zapewniał właściwych warunków funkcjonowania dla zawodowej ochrony przeciwpożarowej. Jeszcze w latach 80-tych i 90-tych, pod kierownictwem ówczesnego komendanta, podejmował inicjatywy i bezpośrednio nadzorował prace modernizacyjne użytkowanego obiektu. W 2005 roku po uzyskaniu    odpowiedniego terenu oraz decyzji o budowie nowej strażnicy,  jako osoba wyznaczona przez komendanta do koordynacji i bezpośredniego nadzoru nad postępem prac związanych z inwestycją przygotował założenia funkcjonalno-użytkowe do projektu budowy, uwzględniając m.in. potrzebę budowy krytej wspinalni w budynku oraz bieżni  do ćwiczeń pożarniczych w bezpośrednim otoczeniu. Jako jedna z nielicznych w kraju, kryta wspinalnia zaprojektowana została do ćwiczeń strażaków na wysokości, w tym również do sportu pożarniczego. Pierwszą łopatę wbił osobiście w listopadzie 2005 roku. Uczestniczył w przygotowywaniu wniosku o wsparcie finansowe I-go etapu budowy z funduszy UE, a następnie w realizacji tego zadania. 

 W dniu 1 kwietnia 2011 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim. Jeszcze w tym samym roku podjął działania  o pozyskanie środków na dokończenie I-go etapu inwestycji. Po uzyskaniu wsparcia ze środków ubezpieczeniowych z Komendy Głównej PSP oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, doprowadził do formalnego i finansowego zakończenia I etapu budowy.  Następnie wspólnie ze współpracownikami przystąpił do realizacji II-go etapu zmierzając do całkowitego zakończenia zadania. W tym celu, przy wsparciu Starostwa Powiatowego, doprowadził do ponownego skorzystania z możliwości dofinansowania inwestycji ze środków UE.  Tym razem partnerem ukraińskim projektu była Administracja Terytorialna Ministerstwa Sytuacji Kryzysowych Ukrainy w obwodzie wołyńskim. W ten sposób pozyskano kwotę ok. 1,9 mln  PLN .W maju 2014 roku po raz pierwszy w historii miał miejsce w Sokołowie Podlaskim Mazowiecki Dzień Strażaka, w trakcie którego odbyła się ceremonia oddania do użytku i poświęcenia nowej strażnicy. Zadanie inwestycyjne zostało tym samym zakończone a nowa strażnica wraz otoczeniem stała się nowym wizerunkiem bazy ochrony przeciwpożarowej powiatu na miarę XXI wieku. Niedługo potem, staraniem Komendanta, wychodząc naprzeciw potrzebom w sokołowskiej komendzie utworzono, jako jedną z 5 w województwie, salkę edukacyjną OGNIK przeznaczoną dla edukacji dzieci szkół podstawowych, klas I-III. Niezależnie od przeprowadzonej inwestycji budowlanej, w ciągu ponad 6 lat urzędowania doprowadził do pozyskania 5 nowych samochodów pożarniczych a także znacznej poprawy wyposażenia w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

 

W czasie swojej kilkudziesięcioletniej służby został odznaczony między innymi:

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Sportu”, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza oraz Medalem im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.