Samochód dla sokołowskich nurków z SGRW-N „Sokołów 5”

Wydarzenia » Samochód dla sokołowskich nurków z SGRW-N „Sokołów 5”

Historia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ”Sokołów 5” funkcjonującej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sięga lat 1994-1995, kiedy to strażacy tut. jednostki, w reakcji na powtarzające się przypadki interwencji na akwenach wodnych, w tym rzeki Bug podjęli inicjatywę stworzenia profesjonalnej sekcji ratownictwa wodnego. Początki działalności jeszcze nieformalnej grupy opierały się na wypożyczonym sprzęcie z OSP Sokołów Podlaski, WOPR Siedlce oraz LOK Siedlce. Dnia 24 stycznia1995r. ówczesny Komendant Wojewódzki PSP w Siedlcach powołał Zespół Ratownictwa Wodnego działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim. Podstawowe wyposażenie techniczne zespołu w pierwszym okresie stanowił samochód Tarpan Honker a następnie ciężki samochód marki Mercedes wyprodukowany jeszcze w 1980 roku i pozyskany do tut. KP PSP w 1999 roku od niemieckiej służby ratowniczej THW. Rok później zespół został włączony do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Do kwietnia 2013 roku grupa „Sokołów” tworzyła trzon ponadpowiatowej Samodzielnej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Wschód” jako jedna z 3 grup w województwie mazowieckim. Następnie grupa została włączona do Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP jako SGRW-N „Sokołów 5”. Zasięg działania grupy objął województwo mazowieckie a także w przypadku dużych klęsk żywiołowych /np. powodzie do których uruchamiane są siły odwodowe/ teren całego kraju.

Użytkowany przez cały ten okres ciężki samochód MERCEDES został zaadoptowany  do działań wodno-nurkowych własnymi siłami przez sokołowskich strażaków. W związku z tym, iż samochód ten był coraz mocniej wyeksploatowany /rok prod. 1980/, a stan techniczny nie zapewniał właściwej dla ratownictwa niezawodności podjęto starania w celu pozyskania nowego samochodu. W 2012 roku pozyskano dodatkowy samochód marki Toyota Hilux,  jednak był to samochód lekki, który jedynie uzupełnił potrzeby ale nie mógł przejąć wszystkich zadań wodno-nurkowych.  Pozyskanie nowego samochodu ciężkiego było nadal priorytetem.

Sytuacja zmieniła się w 2015 roku kiedy to zaistniała szansa wymiany wyeksploatowanego, starego Mercedesa na samochód nowszy. Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie podjął decyzję o przekazaniu do Sokołowa Podlaskiego średniego samochodu ratownictwa wodnego m-ki MAN, wyprodukowanego w 2005 roku,  użytkowanego wcześniej przez warszawską grupę nurkową działającą przy Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP Nr 5. Samochód ten zastąpił wysłużonego i wiekowego Mercedesa. Samochód został przekazany we wrześniu 2015 roku, a następnie odpowiednio zaadoptowany i  dostosowany do potrzeb przez sokołowskich strażaków. Stary Mercedes, który przez wiele lat niezawodnie służył w tutejszej komendzie został przekazany do OSP. Koszty niezbędnych prac pokryła Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP. Z końcem listopada 2015 wszystkie prace zostały zakończone i  samochód SRW MAN formalnie wszedł w skład ratowniczych samochodów specjalnych Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim. Po wielu latach sokołowscy strażacy - nurkowie doczekali się wreszcie samochodu zapewniającego wszelkie  standardy techniczne i użytkowe niezbędne do prowadzenia działań ratownictwa wodno-nurkowego przez Państwową Straż Pożarną. Nowo zaadoptowany samochód nie tylko poprawił przygotowanie i wyposażenie techniczne do działań ratowniczych ale też szybko stał się obiektem dumy i satysfakcji jednej z największych i najbardziej doświadczonych grup ratownictwa wodno-nurkowego funkcjonujących w ramach Państwowej Straży Pożarnej nie tylko na Mazowszu, ale także na terenie całego kraju.

 

st.kpt. Wojciech Rogowski

Wydział Operacyjny KP PSP