Podsumowanie okresu wrzesień-grudzień 2018

Archiwalne Informacje ze zdarzeń  » Podsumowanie okresu wrzesień-grudzień 2018

Okres od września do końca grudnia 2018 roku charakteryzował się wzmożoną ilością wyjazdów jednostek straży pożarnej do działań na terenie powiatu sokołowskiego. Na przełomie jesieni i zimy odnotowano nasilenie wypadków drogowych. Strażacy usuwali skutki zarówno kolizji drogowych jak i poważnych wypadków z udziałem kilku samochodów osobowych, samochodów osobowych z ciężarowymi oraz ciągnikami rolniczymi. Wielokrotnie podczas tych akcji, aby dotrzeć do poszkodowanych, używano sprzętu hydraulicznego. Ogólnie pomiędzy wrześniem a grudniem 2018 roku odnotowano 33 wypadki i kolizje drogowe. Rozpoczynający się sezon grzewczy pokazał, że problem palącej się sadzy w przewodach kominowych nie jest sprawą marginalną. Strażacy 12 razy gasili takie właśnie pożary, które często bagatelizowane przez właścicieli domów, mogą doprowadzić w skutkach do pożarów dużo poważniejszych. Jak poprawić bezpieczeństwo pożarowe domów i mieszkań szczegółowo omawiamy w zakładkach „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Bezpieczeństwo pożarowe w domu” znajdujących się na naszej stronie internetowej w dziale aktualności. Ponadto strażacy Państwowej Straży Pożarnej 38 razy usuwali groźne dla zdrowia oraz życia gniazda os i szerszeni, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenach posesji ludzkich, 10 razy pomagali zespołom ratownictwa medycznego w dotarciu do osób poszkodowanych bądź zabezpieczając lądowisko dla śmigłowca LPR, oraz 34 razy usuwali konary drzew powalone na drogach i ulicach, które utrudniały ruch drogowy. Łącznie Zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały 244 razy do różnego rodzaju zdarzeń w tym 175 razy do miejscowych zagrożeń, 47 razy do pożarów oraz 22 razy do alarmów fałszywych w większości w dobrzej wierze, jak również wynikających z błędów instalacji wykrywania pożarowego. Całkowita liczba wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych w 2018 roku wynosi 1005 zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu sokołowskiego.