Wizyty
Dzisiaj: 95
Wszystkie: 663735

Nowy Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim

Wydarzenia » Nowy Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim

21 listopada 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim przez st. bryg. Tomasza Wilka.  

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP - st. bryg. Bogdanowi Łasicy, przez d-cę uroczystości - mł. bryg. Pawła Dmowskiego. Po odczytaniu aktu, st. bryg. Tomasz Wilk przywitał się ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim oraz zameldował Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP przyjęcie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim.

W uroczystości wzięli udział m.in. st. bryg. Bogdan Łasica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Marcin Konecki - Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, Pan Leszek Iwaniuk – Starosta Sokołowski, Pan Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski  oraz funkcjonariusze  i pracownicy tut. komendy.

 

St. bryg. Tomasz Wilk służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz - podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1985-1990) uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły w 1990 r. został skierowany  do Zawodowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim gdzie rozpoczął służbę na stanowisku instruktora. Od 1992 r. do 1998 r. pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, gdzie zajmował kolejno stanowiska: oficer, kierownik sekcji. W 2000 roku, już jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjnego, gdzie pełnił służbę do końca lutego 2009 r. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w Radomiu. W latach 1990 – 2011 był także czynnym członkiem Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej "Sokołów", uzyskując kwalifikacje młodszego nurka MSWiA. W okresie od 01 marca 2009 r. do 31 maja 2011 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sokołowie Podlaskim. Od 01 czerwca 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Z dniem 21 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

 

MR.