KOMORA DYMOWA OSP

Ochotnicza Straż Pożarna » KOMORA DYMOWA OSP

Strażacy skierowani z jednostek OSP do  testu w komorze dymowej powinni :

Pobrać kartę skierowania (druk w załączeniu w tej samej zakładce).

Czytelnie wypełnić kartę skierowania i dostarczyć ją do KP PSP w Sokołowie Podlaskim.

Do karty dołączyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w działaniach
ratowniczych (potwierdzone za zgodność ksero) oraz polisę NW ważną na czas testu w komorze dymowej (potwierdzone za zgodność ksero).

Kartę skierowania podpisuje Komendant Powiatowy PSP po wcześniejszej weryfikacji dokumentów przez Wydział Operacyjny KPPSP. Karty skierowania przekazywane są grupie w dniu wyjazdu, należy je oddać w KM PSP Ostrołęka.

 

W dniu wyjazdu strażak OSP powinien posiadać:

Dowód osobisty, karta skierowania podpisana przez Komendanta Powiatowego PSP.

Kompletne ubranie specjalne tj. nomex, kominiarka, rękawice ochronne, hełm, buty skutery, buty sportowe.

Jednostka OSP wysyłająca swoich strażaków na test zapewnia im sprzęt ochrony układu oddechowego (aparaty i maski). Komora nie posiada własnych aparatów.

 

WAŻNE: 

Aparaty powinny być sprawne oraz posiadać aktualną legalizację. Wszystkie aparaty zostaną sprawdzone w dniu wyjazdu w siedzibie KP PSP Sokołów Podlaski przez strażaków PSP.

Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim nie zapewnia transportu dla uczestników testu. Dojazd w ramach własnych. 

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi KG PSP każdy czynny strażak OSP KSRG biorący udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych powinien raz na 5 lat zaliczyć test w komorze dymowej.

Każdy strażak OSP KSRG, który zamierza ukończyć szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP powinien zaliczyć test w komorze dymowej. Brak zaliczenia komory jest równoznaczny z niezaliczeniem szkolenia oraz niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.

 .......................................................................................................................................

 

Terminy szkolenia w komorze dymowej KM PSP Ostrołęka przewidziane dla kursantów szkolenia podstawowego i OSP KSRG:

 

23 marca (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka – słuchacze szkolenia podstawowego.

17 maja (piątek) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - uczniowie KLASY MUNDUROWEJ.

 

23 maja (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - słuchacze szkolenia podstawowego.

 

07 września (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - STRAŻACY OSP KSRG.

 

05 października (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - słuchacze szkolenia podstawowego.

 

 

Prowadzący:

st. kpt. Marcin Tomczuk

Wydział Operacyjny KP PSP

 


Pliki do pobrania: