Apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia » Apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 02 maja 2018 r., o godz. 7.30 podczas zmiany służbowej na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie ze scenariuszem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP - st. bryg. Tomaszowi Wilkowi, przez d-cę uroczystości - mł. bryg. Pawła Dmowskiego. Następnie został odegrany hymn państwowy i uroczyście podniesiono flagę państwową.  Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomasza Wilka, został odczytany okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP. Po odczytaniu rozkazu dziennego Dowódcy JRG PSP i zmianie służby, apel został zakończony.

W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim – st. bryg. Tomasz Wilk, zastępca komendanta – mł. bryg. Sławomir Lipka, Dowódca JRG – mł. bryg. Paweł Dmowski, naczelnik Wydziału Operacyjnego – bryg. Sławomir Iwański, zmiany służbowe (zdająca i przyjmująca służbę w JRG PSP) oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. komendy.