Zestawienie zdarzeń za okres 10.09 - 25.09.2015

Aktualności

   W okresie od  10 września do 25 września Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu sokołowskiego gasiły 10 pożarów oraz usuwały skutki 21 miejscowych zagrożeń. Zanotowano również 3 alarmy fałszywe. Pożary to głównie rżyska i nieużytki rolne, budynek mieszkalny a także dwa razy sadza w przewodach kominowych. Miejscowe zagrożenia to wyjazdy do owadów błonkoskrzydłych (osy i szerszenie), powalone drzewa, pomoc dzikim zwierzętom, jedno zalanie piwnicy oraz pięciu wypadków drogowych z udziałem samochodów osobowych.

   Niedługo rozpoczyna się okres grzewczy. Do ogrzewania pomieszczeń i budynków stosuje się różne systemy wykorzystujące paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drewno itp.), ciekłe (oleje opałowe), gazowe (gaz ziemny i płynny) oraz piece elektryczne. W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie zapewnia oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń – najczęściej z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych.

   Skutecznym sposobem na zminimalizowanie ryzyka powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla jest wyposażenie mieszkania w czujniki czadu bądź dwufunkcyjne czujniki czadu i dymu, które można nabyć w większości sklepów ze sprzętem elektronicznym.

   Jednocześnie strażacy przypominają o obowiązku dokonywania okresowych przeglądów przewodów dymowych i wentylacyjnych, palenisk i urządzeń ogrzewczych.