Zestawienie zdarzeń za okres 16.08 - 09.09.2015

Aktualności

W okresie od 16 sierpnia do 9 września Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu sokołowskiego gasiły 51 pożarów oraz usuwały skutki 48 miejscowych zagrożeń. Zanotowano również 6 alarmów fałszywych (5 w dobrzej wierze i 1 złośliwy). Przedłużająca się fala upałów doprowadziła do wzrostu zagrożenia pożarowego na terenach uprawnych oraz leśnych. 90% wszystkich wyjazdów do pożarów w tym okresie związanych było z uprawami rolnymi, nieużytkami oraz terenami leśnymi i trawami. W jednym przypadku pożar nieużytków rolnych doprowadził do zapalenia zabudowań gospodarskich i mieszkalnych. W przypadku miejscowych zagrożeń najwięcej wyjazdów dotyczyło owadów błonkoskrzydłych (osy i szerszenie), których gniazda znajdowały się na terenach zabudowań mieszkalnych i gospodarskich co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Strażacy wyjeżdżali również do plam oleju na drogach, konarów drzew, wypadków drogowych samochodów osobowych i ciężarowych oraz poszukiwali zaginionego mężczyzny. Z akcji niosącej duże ryzyko i zagrożenie dla ratowników oraz mieszkańców należy wymienić uszkodzenie gazociągu podczas prac koparką na ulicy Świtalskiego w Sokołowie Podlaskim.

     Pod względem intensywności wyjazdów, skomplikowania akcji oraz zaangażowania sił PSP i OSP okres wakacyjny w tym roku był wyjątkowo trudny, do takiego stanu rzeczy przyczyniła się upalna pogoda ale również w wielu przypadkach bezmyślność i głupota ludzka. W miesiącu wrześniu po zakończeniu prac polowych związanych ze żniwami oraz pojawiającymi się opadami deszczu zaobserwowano spadek wyjazdów do akcji, zmniejszyło się również zagrożenie pożarowe w lasach oraz na terenach uprawnych.  

 

 

st.kpt. Wojciech Rogowski

Wydział Operacyjny KP PSP