Zestawienie zdarzeń za okres od 24 czerwca do 10 sierpnia

Aktualności

W okresie od 24 czerwca do dnia 10 sierpnia 2015r., odnotowano 209 zdarzeń w tym 40 pożarów min. pożar kotłowni oraz pożary zboża na pniu, bel słomy jak również maszyn rolniczych. Silne upały oraz wysuszenie roślinności sprzyjają powstawaniu tego typu pożarów. Pożary zboża oraz nieużytków rolnych przy obecnych warunkach pogodowych rozprzestrzeniają się bardzo szybko i są szczególnie niebezpieczne w pobliżu zabudowań ludzkich oraz lasów. Pożary tego rodzaju absorbują każdorazowo znaczące siły PSP i OSP.

 

W analogicznym okresie jw. odnotowano 169 miejscowych zagrożeń z których zdecydowana większość związana była z silnymi burzami jakie przechodziły przez teren powiatu pod koniec lipca (87 zdarzeń). Strażacy usuwali również gniazda szerszeni i os, które bezpośrednio zagrażały mieszkańcom domów i gospodarstw (29 zdarzeń) oraz byli wzywani do 10 wypadków drogowych. Z pozostałych wymienić można pomoc uwięzionym zwierzętom domowym oraz dzikim.

 

 

st.kpt. Wojciech Rogowski

Wydział Operacyjny KP PSP