Zakończono szkolenie podstawowe jednoetapowe dla strażaków OSP

Aktualności

W dniu 12 kwietnia br. zakończyło się szkolenie podstawowe zorganizowane dla strażaków OSP z terenu powiatu sokołowskiego. Szkolenie skierowane było do jednostek OSP nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym i miało za zadanie zapoznanie strażaków z podstawowymi zasadami postepowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W ramach szkolenia strażacy zaliczyli test w komorze dymowej, która znajduje się na terenie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce. Szkolenia tego typu organizowane są dla strażaków wstępujących w szeregi OSP oraz już będących, którzy zamierzają czynnie uczestniczyć w działaniach ratowniczych. W br. Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim planuje przeprowadzenie trzech szkoleń tego typu. Należy pamiętać, że strażacy OSP czynnie wpierają działania PSP podczas różnego rodzaju akcji zarówno gaśniczych jak i ratowniczych a ich jednostki bardzo często są pierwszymi jakie pojawiają się na miejscu akcji, szczególnie kiedy zdarzenia występują w znacznej odległości od Sokołowa Podlaskiego.

 

st.kpt. Wojciech Rogowski

Wydział Operacyjny KP PSP