Beczki z niezidentyfikowaną substancją (Dzięcioły Dalsze Kolonia gmina Sterdyń)

Aktualności

Wczoraj (15.01) w godzinach popołudniowych sokołowscy strażacy otrzymali zgłoszenie, że niedaleko miejscowości Dzięcioły Dalsze Kolonia (gmina Sterdyń) w lesie znaleziono dwie 200 litrowe beczki wypełnione nieznaną substancją. Jedna z beczek była uszkodzona. Beczki nie posiadały oznakowania, które pozwalałoby na zidentyfikowanie znajdującej się w nich substancji. Pierwsze przybyłe na miejsce zastępy JRG i OSP KSRG po przeprowadzeniu rozpoznania wygrodziły miejsce akcji  w celu zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Pomiary wykonane detektorem wielogazowym nie stwierdziły obecności gazów wybuchowych oraz siarkowodoru. Jednak aby dokonać dokładnej oceny i przeprowadzić badania określające właściwości chemiczne substancji z uszkodzonej beczki oraz jej szkodliwość dla zdrowia ludzkiego i środowiska na polecenie SKKW w Warszawie zadysponowano Specjalistyczną Sekcję Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego  z JRG 2 w Siedlcach. Po przybyciu Sekcji ratownicy w ubraniach ochronnych - chemicznych pobrali próbki substancji w celu wstępnej identyfikacji. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że substancja nie jest szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Obie beczki zabezpieczono oraz przekazano pod nadzór Wójta w celu przekazania ich firmie utylizacyjnej. Na tym działania zakończono.     

 

st.kpt. Wojciech Rogowski

Wydział Operacyjny KP PSP