Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Aktualności

W dniach od 29 listopada do 14 grudnia w siedzibie tutejszej komendy zorganizowano „Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”. Szkolenie skierowane było do strażaków ochotników  z jednostek KSRG i obejmowało swoim zakresem zagadnienia związane z użytkowaniem oraz konserwacją sprzętu silnikowego, elektrycznego, hydraulicznego będącego na wyposażeniu  OSP i PSP. Szkolenie ukończyło 29 strażaków pozytywnie zaliczając egzamin teoretyczny i praktyczny. Było to pierwsze szkolenie tego typu przeprowadzone  przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim, kolejne planowane jest na przyszły rok.