Ćwiczenia - wydobywanie ze studni

Aktualności

Sokołowscy strażacy PSP w ramach doskonalenia zawodowego ćwiczyli ewakuację osoby poszkodowanej, która wpadła do studni. Co roku na terenie kraju dochodzi do kilkunastu takich wypadków w których giną lub zostają ciężko poszkodowani mieszkańcy głównie miejscowości wiejskich. W ubiegłym roku do najbardziej tragicznego wypadku doszło w miejscowości Jankielówka niedaleko Suwałk. W studni zginęło trzy osoby w tym dwóch strażaków OSP, którzy pospieszyli na ratunek poszkodowanemu mężczyźnie. To tragiczne w skutkach wydarzenie doprowadziło do położenia większego nacisku na szkolenia strażaków-ratowników PSP związane z technikami wydobywania poszkodowanych znajdujących się na dużych głębokościach w studniach, kanałach lub szybach kopalnianych. Sokołowscy strażacy PSP posiadają na placu szkoleniowym obok swojej strażnicy studnię do trenowania takich właśnie zdarzeń. Za pomocą specjalnego trójnogu oraz szelek ratowniczych można bezpiecznie wydobyć osobę znajdującą się nawet na znacznej głębokości. Ćwiczenia oraz ciągłe doskonalenie technik ratowniczych przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich obywateli powiatu sokołowskiego.

kpt. Wojciech Rogowski
Wydział Operacyjny KPPSP