Ćwiczenia grup specjalistycznych na zalewie Niewiadoma

Ćwiczenia

W dniu 08 listopada 2017r. na zbiorniku wodnym Niewiadoma (gm. Sabnie, pow. sokołowski) przeprowadzono ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności współdziałania grup specjalistycznych podczas zdarzeń na akwenach wodnych z wystąpieniem zagrożenia chemiczno-ekologicznego. Ćwiczenia miały charakter ponad powiatowy. Brały w nich udział Specjalistyczne Grupy Ratownicze Państwowej Straży Pożarnej SGRChem-Eko „SIEDLCE 6” i SGRW-N „SOKOŁÓW 5” oraz SGRW-N Ochotniczej Straży Pożarnej Kupientyn.

Ćwiczenia zakładały: do dyżurnego Stanowiska Kierowania KP w Sokołowie Podlaskim wpływa informacja od osoby postronnej (wędkarza), że na zbiorniku wodnym "Niewiadoma" przed przepustem przejazdu unosi się na powierzchni wody jakaś substancja, a także znajdują się w wodzie plastikowe zbiorniki. Widoczne są również ślady hamowania samochodu pomiędzy przebiegającą przy zbiorniku drogą a zbiornikiem. Osoba zgłaszająca stwierdziła, że mogło dojść do wpadnięcia samochodu do zalewu.

Dyżurny zadysponował do zdarzenia zastępy z JRG w Sokołowie Podlaskim oraz zastęp SGRW-N OSP Kupientyn. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszy Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził informację, a następnie podjął decyzję o zadysponowaniu do akcji SGRChem-Eko z KM PSP w Siedlcach.

Przybyłe na miejsce zastępy zabezpieczyły teren działań, przeprowadziły rozpoznanie, przeszukały teren wokół i zbiornik wodny, odszukały zatopiony samochód osobowy, podjęły czynności ratownicze mające na celu wydobycie mogących przebywać pod wodą osób.

Pobrano próbki z rozlewiska, przeprowadzono pomiary i określono rodzaj substancji unoszącej się na wodzie oraz znajdującej się w pojemnikach pływających po powierzchni zbiornika, zlokalizowano i ograniczono wyciek substancji, zabezpieczono przed jej dalszym rozprzestrzenianiem się.

Wydobyto poszkodowanego (manekina) oraz zbiorniki, zebrano ciesz z powierzchni wody, a także zneutralizowano rozlewisko substancji w wodzie oraz wydobyto samochód. Sprawiono namiot ratowniczy w celu zapewnienia komfortu termicznego uczestnikom akcji oraz kabinę dekontaminacyjną.

Dokonano dekontaminacji wstępnej nurków i ratowników SGRChem-Eko oraz sprzętu użytego podczas działań. Realizację zadań nadzorował mł.bryg. Paweł Dmowski – Dowódca JRG PSP Sokołów Podlaski.

 

 

 Opracował: st.kpt. Grzegorz Kuc

                     Z-ca D-cy JRG PSP Sokołów Podlaski

                     JRG PSP Sokołów Podlaski

 

Zdjęcia. D.Wardak - KM PSP Siedlce.